توحید
مایه’سعادت 
توحيد يعني يكتا پرستي و يگانه دانستن پرودگار و آفريننده ي تمام مخلوقات ويگانه دانستن ذات وصفات او.عقيده به توحيد بر نفي و اثبات باهم، استوار مي گردد يعني نفي هر اله وخدايي ديگر (لا اله) و اثبات نمودن خداوندي فقط براي خداوند يگانه(الا الله)  و بر سه نوع است :1.توحيد ربوبيت،يكتا دانستن آفريننده ي تمام موجودات ، مالك آنها و اجرا كننده ي تمام امور و شريك قرار ندادن براي او در امر آفرينش و مالكيت برآنها و اجراي امور .خداوند خالق همه چيز است،آفريننده ي انسان وافعال اونيز   مي باشد«والله خلقكم و ما تعملون».منحصر دانستن آفرينش براي خداوند و نفي آن از ديگران به اين معني است كه آفريدن چيزها توسط خداوند مانند آفريدن  چيزها به دست انسان نيست .خداوند چيزها را از عدم ونبود مي آفريند  و يا مرده ها را زنده مي كند در حالي كه چنين آفرينشي از انسان ساخته نيست و آفريدن چيزها به دست انسان عبارت است از تغيير دادن و تبديل نمودن يك ويژگي و صفت به ويژگي و صفت ديگر .مالكيت خداوند عام و مطلق است اما مالكيت انسانها خاص و محدود و آنهم به اراده ي پروردگار است و در مورد آنها نزد خداوند بازخواست مي شوند.خداوند اجرا كننده ي تمام امور است و اجراي امور به دست انسانها محدود است و آن هم به اراده ي پروردگار است.از اين رو توحيد ربوبيت يعني منحصر دانستن آفرينش،مالكيت و تدبير واجراي امور به مفهوم مطلق براي خداوند يگانه .

نوع دوم توحيد ،توحيد الوهيت است يعني يكتا پرستي و منحصر نمودن هرگونه پرستش و عبادتي براي خداوند يگانه . مشركين مكه توحيد ربوبيت را قبول و به آن اعتقاد داشتند اما به توحيد الوهيت قائل نبودند و بتها را به گمان اينكه آنها را به خداوند نزديك مي گرداند، پرستش مي نمودند (زمر/3) . اين نوع توحيد،توحيدي است كه پيامبران از انسانها خواسته اند  يعني نفي هر اله ديگري به جز الله و مسلمانان نيازمند به اقرار به آن هستند و قرآن كريم مملو از بيان اين نوع توحيد است. براساس اين نوع توحيد فقط قانوني براي زندگي وجامعه ي انساني پذيرفته است كه خداوند آن را تشريع نموده باشد زيرا حكم فقط از آن خداست (يوسف/ 40و67 و انعام/62) و در حكمش احدي را شريك نمي گرداند(كهف/26)و هركس به آنچه خداوند نازل نموده است، حكم نكند، كافر،ستمكار و فاسق (مائده/44و45و47) است. هر گونه خللي در اعتقاد به اين نوع توحيد، انسان را به شرك كه نقطه ي مقابل توحيد است، وارد  مي كند و اگر كسي اين نوع توحيد را اساساً نپذيرد وارد شرك اكبر مي گردد كه بزرگترين گناه است واگر شخص توبه نكند ،خداوندهرگز اين گناه را نمي بخشد(نساء/48و 116)و با وجود آن تمام اعمال نيك انسان  تباه و خود او نيز زيانكار مي گردد (زمر/65).

نوع سوم توحيد، توحيد اسماء و صفات خداوند مي باشد يعني قبول و اثبات  اسماء و صفاتي كه خداوند خود را با آن اسامي وصفات خوانده است بدون تحريف،تشبيه وكيفيت دادن ويا نفي آن صفات مثلاًزنده بودن ويا شنوا بودن را براي خدا بدون نفي اين صفات از خدا يعني اينكه آنها را جزو ذات خدا بدانيم و بدون تحريف يعني تأويل نمودن آنها و بدون سعي در بيان كيفيت آنها و نيز بدون تشبيه نمودن آنها به صفات انساني ،قبول نماييم زيرا هيچ چيز مانند خدا نيست (شوري/11).

[ دوشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۴ ] [ 19:32 ] [ صلاح الدین توحیدی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

قرآن تنها راه نجات بشریت